text.skipToContent text.skipToNavigation

Herroepingsrecht voor consumenten met betrekking tot aankopen in die online winkel shop.grohe.nl

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Indien u producten online hebt gekocht als consument voor eigen gebruik heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen na ontvangst van de levering te annuleren, zonder opgave van redenen. Indien u in het kader van uw beroep of bedrijf producten online heeft gekocht geldt dit herroepingsrecht niet voor u. Dit is het geval als de factuur bijvoorbeeld op een bedrijfsnaam staat.

De termijn voor het herroepen is veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren dat u dit contract wil annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een e-mail).

Grohe AG 
Industriepark Edelburg 
58675 Hemer / Duitsland 

E-mail: shop-NL@grohe.com


U kunt het annuleringsformulier voor dit doel gebruiken.

Om aan de termijn voor annulering te voldoen, volstaat het als u de kennisgeving verzendt dat u van plan bent om uw herroepingsrecht uit te oefenen voordat de vervaltermijn verstrijkt.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in de volgende gevallen: Bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, als de verzegeling ervan na levering is verwijderd. Dit geldt voor alle GROHE filters.

Het herroepingsrecht vervalt ook na de installatie van de GROHE RED kokend waterkraan. De boiler en de kraan zijn dan vermengd met water en kunnen na demontage een bron voor bacteriologische besmetting zijn. Ze zijn om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt voor retourzending. Indien de GROHE RED kokend waterkraan nog niet is geïnstalleerd dan kunt u uiteraard wel binnen veertien dagen gebruiken maken van het herroepingsrecht.

Gevolgen van annulering

Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, zal GROHE alle betalingen die we van u hebben ontvangen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop we een kennisgeving van uw herroeping hebben ontvangen terugbetalen. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel voor deze terugbetaling als u gebruikte voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u iets anders aangeeft op het herroepingsfomulier. Hier zijn in geen geval kosten voor u aan verbonden. We kunnen weigeren de terugbetaling te doen totdat we de goederen in originele staat en in originele verpakking hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van welke datum eerder is.

U dient de goederen naar GROHE terug te sturen op het bovenstaand adres of ze zonder vertraging afgeven, maar uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van veertien dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen is voor uw rekening.

U hoeft niet te betalen voor waardeverlies dat door de goederen wordt geleden, tenzij dit waardeverlies te wijten is aan het controleren van de kwaliteit, eigenschappen en werkingsmethode van de goederen die buiten de noodzakelijke reikwijdte lag.

Het recht op herroeping geldt niet in het geval van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor retournering indien hun zegel na de levering is verbroken. Dit om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.                                                       

Herroepingsformulier 

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en mail het ons)

Aan

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer / Duitsland

E-mail: shop-NL@grohe.com 

Ik/Wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (enkel indien verstuurd per briefpost)

Retourneren

Vul het retourformulier volledig en voeg het toe aan de goederen die u wenst te retourneren. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van uw retourzending.