text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden www.shop.grohe.nl

 

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied van deze Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Alle leveringen en diensten worden uitgevoerd op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) in de versie die op de website gepubliceerd staat op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. Voorwaarden die hiervan afwijken zijn expliciet niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk afgewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2 Partij bij de overeenkomst is Grohe Nederland BV, Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer, Tel.:
+31(0)88 00 30 700, E-mail: grohe-nl@grohe.com (hierna de “Verkoper” genoemd).

1.3 Onder een klant kan zowel een natuurlijk persoon als een onderneming worden verstaan (hierna de “Klant” of “u” genoemd).

§ 2, Datum van in werking treden van de overeenkomst


2.1 De koopovereenkomst voor GROHE producten via deze website gaat in zodra Klant een bestelling definitief plaatst via de “bestel nu” knop waarmee Klant eveneens de betalingsverplichting accepteert. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

2.2 Als u het product hebt gevonden waarnaar u op zoek bent, dan kunt u zonder verdere verplichtingen het product bekijken door op de productnaam of op het plaatje te klikken. Door op de knop [Koop Product] te klikken, plaatst u het artikel in het winkelmandje. U kunt de inhoud van het winkelmandje altijd zonder verdere verplichtingen bekijken door op knop [Winkelmandje] te klikken. U kunt producten wijzigen of verwijderen uit het winkelmandje door op [Wijzigen] of [Verwijderen] te klikken. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klik dan op de knop [ Ga naar stap 2] via de pagina “Selecteer Product.”

Tijdens de volgende stappen van het bestelproces vult u onder “Persoonlijke Informatie” uw factuur- en bezorgadres in. Hierbij ziet u onder “Samenvatting” een overzicht van uw bestelinformatie en kunt u alle informatie controleren. U kunt gemaakte fouten aanpassen door via uw browser terug te navigeren of uw bestelling te annuleren en opnieuw te beginnen. Om verder te gaan, dient u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren door het vakje daarvoor aan te vinken en op de knop [mijn bestelling betalen] te klikken.
   
Tijdens de vierde en laatste stap van uw bestelling, kiest u onder “Betaling” ofwel credit card of iDeal. Indien u credit card betaling kiest, dient u uw creditcardgegevens in te geven via een beveiligde SSL-pagina. Als u op [Doorgaan] klikt, dan worden uw creditcardgegevens en uw bestelling verzonden. U ontvangt van ons dan een e-mail met uw orderbevestiging. Vervolgens ontvangt u een aparte orderbevestiging, waarmee de overeenkomst definitief wordt gesloten. Indien u iDeal betaling verkiest dient de betaling uitgevoerd te worden zoals aangeven op het scherm en met gebruikmaking van uw bankcodekastje en pinpas. Na betaling kunt u op [Doorgaan] klikken en geldt bovenstaand.

§ 3 Bewaren van de overeenkomst


We zullen uw bestelling en de gegevens die u aan ons hebt opgegeven bewaren. We zullen u per e-mail een bevestiging sturen, gevolgd door een orderbevestiging met alle verdere informatie. U kunt ook de bestelling en Algemene Verkoopvoorwaarden bewaren en/of afdrukken.

§ 4 Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst ongedaan te maken door uw wettelijke herroepingsrecht uit te oefenen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u de herroeping aan ons kenbaar te maken per e-mail: grohe-nl@grohe.com. U hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

Er is aan de termijn voldaan als u voor het vervallen van de datum veertien (14) dagen na ontvangst uw verzoek heeft ingediend om de bestelling terug te zenden en de overeenkomst te herroepen.

In de bevestigingsmail van uw bestelling zit een retourformulier. Bij retournering van de artikelen dient u het retourformulier in te vullen en bij het pakket te stoppen. Het pakket moet terug naar het magazijn in Hemer, Duitsland:

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer

* Als u een bestelling annuleert die u nog niet heeft ontvangen, maar waar u al wel voor heeft betaald, dan betalen wij u het bedrag terug, inclusief de eventuele verzendkosten.

* Als u een bestelling annuleert die al naar u verzonden is, kunnen wij het bedrag niet aan u terugbetalen totdat wij de bestelling weer retour hebben ontvangen. De verzendkosten van het terugsturen worden niet vergoed.. Zodra de bestelling is ontvangen in haar originele verpakking en inclusief alle eventuele onderdelen zullen wij u het verschuldigde bedrag betalen, inclusief de verzendkosten. U moet betalen voor geretourneerde goederen die zijn beschadigd of welke niet in de originele verpakking of zonder bijbehorende onderdelen aankomen.

* Alleen de koper kan de bestelling retourneren.

* GROHE Blue CO² flessen kunnen niet geretourneerd worden i.v.m. de veiligheidsvoorschriften voor vervoer van gasflessen.

De gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zal GROHE onverwijld  de aankoopprijs van de producten die GROHE van u ontvangen heeft terugbetalen (en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum dat wij het bericht van uw herroeping ontvangen hebben). We zullen dezelfde betalingsmethode gebruiken voor terugbetaling die u gebruikt hebt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij we een andere regeling getroffen hebben met u.

U dient de producten direct naar ons terug sturen en niet later dan veertien dagen na de datum dat u ons op de hoogte hebt gebracht van het herroepen van de overeenkomst. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de producten.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Wij verzenden via UPS of een andere leverancier.

§ 6 Leveringsvoorwaarden

6.1 We leveren uitsluitend aan fysieke adressen  in Nederland als gevolg van de logistieke indeling die wij hanteren. Indien u levering in een ander land wenst kunt u zich wenden tot GROHE in Duitsland.

6.2 De producten worden normaliter binnen 3 dagen na uw orderbevestiging geleverd, tenzij anders aangegeven.

§ 7 Betaling


U kunt betalen met uw creditcard (Visa of MasterCard) of iDeal. Indien u met uw creditcard betaalt, dan wordt uw kaart niet belast totdat de orderbevestiging aan u is verstuurd.

§ 8 Garantie

Kwaliteit speelt bij GROHE een overheersende rol. Wij maken die kwaliteit voor u tastbaar door voor elk product dat wij maken en elke dienst die wij leveren onze kwaliteitsuitgangspunten te hanteren.

Een kleine greep hieruit:

    Producten met een beproefde kwaliteit voor lange levensduur
    Vijf jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten
    Per 1 juli 2013 is de garantietermijn voor specifiek benoemde inbouwproducten uitgebreid van vijf naar tien jaar
    Tien jaar levergarantie van onderdelen na het uit productie nemen van het hoofdartikel.
    Eigen in- en externe servicedienst voor het snel en adequaat oplossen van mogelijke problemen.

§ 9 Aansprakelijkheid

Indien de Klant door een aan GROHE toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst lijdt, is GROHE met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtsreeks gevolg is. Klant dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na het ontstaan daarvan aan GROHE te melden.
GROHE aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
.    (i)  de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
.    (ii)  het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
.    (iii)  fouten in de software;
.    (iv)  het onrechtmatig gebruik van de systemen van GROHE;
.    (v)  gebruik van de persoonsgegevens van Klant in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet).
Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst GROHE alle andere garanties van welke aard dan ook af.
De bepalingen van dit artikel 9 laten de wettelijke rechten van de Klant onverlet.

§ 10 Klantenservice/geschillenregeling

10.1 Neem contact met ons op wanneer u vragen, problemen of klachten heeft. U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 via: Telefoon:
+31(0)88 00 30 700, E-mail: grohe-nl@grohe.com

10.2 Onlinegeschillenbeslechting:
De Europese Commissie voorziet een platform om online geschillen op te lossen, dat beschikbaar is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

GROHE zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten bemiddelingsorgaan.

§ 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

11.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende zaken.

11.2 Voor alle geschillen die ontstaan via deze contractuele relatie, wordt overeengekomen dat de competente rechter in ’s Gravenhage bevoegd is.

§ 12 Diverse bepalingen


12.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. In de gevallen waar een bepaling nietig of vernietigbaar blijkt, zal de inhoud van de overeenkomst worden aangepast om zoveel mogelijk de oorspronkelijke tekst te benaderen.

12.2 GROHE verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met haar privacy policy.