text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene leveringsvoorwaarden voor aankopen in shop.grohe.nl

§ 1  Algemeen, toepassingsgebied van de Algemene Handelsvoorwaarden

1.1 Alle leveringen en diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende Algemene leveringsvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) in de versie geldig op de datum van bestelling bij uitsluiting van enige andere voorwaarden.

1.2 Verkoper is

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Duitsland

 

Telefoonnummer: +49 (0)2372 93 - 0

Fax +49 (0)2372 93-1322

E-mail: groheshop-de@grohe.com

 

(hierna aangeduid als de “Verkoper”).


1.3 Klanten die aankopen doen in onze online winkel vallen onder deze AV en kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn (hierna “klant” genoemd). De klant is een consument als het doel van de bestelde leveringen en diensten niet primair kan worden toegewezen aan  commerciële doeleinden of een onafhankelijk beroep. Een ondernemer daarentegen is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroep of bedrijf bij het aangaan van de koopovereenkomst.

§ 2 Sluiting van het contract, uitvoering van het contract

2.1 Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend nader bekijken door op de productnaam of op de productafbeelding te klikken. U kunt het artikel in de winkelwagen plaatsen door op de knop “Voeg toe aan winkelwagen” te klikken. U kunt de inhoud van de winkelwagen zonder enige verplichting bekijken door op de knop [Winkelwagen] te klikken. U kunt de producten in uw winkelwagen weer verwijderen of wijzigen door op de afbeeldingen “Wijzigen” en “Verwijderen” te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u in de winkelwagen op de knop “Naar de kassa”.

2.2 Voer tijdens het verdere bestelproces uw factuur- en leveringsadres in onder “Uw adres”. In de volgende stap ontvangt u opnieuw een samenvatting van uw bestelgegevens en kunt u nogmaals alle details controleren. U kunt typefouten corrigeren door terug te navigeren via uw browser of door het bestelproces af te breken en opnieuw te beginnen.

2.3 Voer als laatste stap van uw bestelling uw betaalinformatie in onder “Type betaling en verzending” op een beveiligde pagina die is gecodeerd met SSL. U kunt onze facturen per creditcard betalen (wij accepteren Visa en Master Card), per betaalpas of via aankoop op rekening.

2.4 Zowel de betaalinformatie als uw bestelling worden verzonden door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken. Door uw bestelling te doen, doet u ons een bindend aanbod om een koopovereenkomst met u te sluiten. We accepteren uw aanbod door een orderbevestiging per e-mail naar u te verzenden waarmee het koopcontract tot stand komt.

§ 3 Over de GROHE RED kokend waterkraan in de kleur Black Velvet inclusief installatie

Door middel van het beantwoorden van een 6-tal vragen bij de configuratie voor de GROHE RED Black Velvet inclusief installatie wordt ons advies gebaseerd aan de hand van de door u ingegeven informatie over de situatie waar de installatie zou moeten plaatsvinden. Hierop is ook de geoffreerde prijs gebaseerd. Indien onze monteur een andere situatie dan de opgegeven informatie aantreft, hetgeen de installatie op deze basis niet mogelijk maakt voor de geoffreerde prijs, behoudt GROHE zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en de voorrijkosten en eventuele overige kosten in rekening te brengen.

§ 4 425 g CO2 flessen - startpakket en navulling

4.1 GROHE Blue startpakket 425 g CO2 flessen (4 stuks) – 40422000

Bij aankoop van een Grohe Blue startpakket ontvangt u vier 425g CO2 flessen.

4.2 GROHE Blue Navulling 425 g CO2 flessen (4 stuks) - 40687000

Nadat u vier 425g CO2 flessen leeg hebt gemaakt, kunt u dezelfde hoeveelheid bestellen in een navulset (4 flessen).  Hiervoor moet de volledige set met lege CO2 flessen (4 stuks) worden geretourneerd.

4.3 Retourneren van lege flessen

De instructies van de verkoper zorgen ervoor dat de zending soepel wordt afgehandeld en dat de flessen als gevaarlijke goederen worden gelabeld. Als de instructies van de verkoper niet worden opgevolgd, kan dit ertoe leiden dat de retourzending niet correct wordt verwerkt.
Het retouretiket en een sticker (dat u op het diamant symbool voor gevaarlijke goederen dient te plakken) worden naar u verzonden wanneer u de CO2 navulling bestelt. De retourzending kan alleen door de transporteur worden afgehandeld wanneer het diamant symbool voor gevaarlijke goederen volledig is bedekt. Alle correcte retouren van lege flessen worden door ons geregistreerd en toegewezen op basis van de retouretiketten. Een bestelde navulling wordt alleen geactiveerd als een overeenkomstige retour is ingeboekt.
De lege CO2 flessen moeten binnen 90 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van een nieuwe navulling worden geretourneerd. Als deze deadline niet wordt gehaald, wordt het betaalde bedrag automatisch terugbetaald. De verkoper behoudt zich het recht voor om de gemaakte administratiekosten in rekening te brengen en te verrekenen met het restitutiebedrag.

4.4 Teruggave van volle CO2 flessen

Bij het retourneren van volle CO2 flessen aan de verkoper (bijvoorbeeld in het kader van het herroepingsrecht), wordt erop gewezen dat dit een verzending van gevaarlijke goederen is. Dergelijke producten zijn alleen toegestaan voor transport onder bepaalde voorwaarden en zijn onderworpen aan precieze etiketteringsverplichtingen vanwege een hoger risico tijdens transport (lees onze informatie over de verzending van gevaarlijke goederen).

4.5 Retourkosten

De verkoper draagt de kosten voor het retourneren van lege flessen als de retourzending plaatsvindt volgens de instructies van de verkoper en als het retouretiket, dat door de verkoper is verstrekt, wordt gebruikt. In geval van onvolledige retouren en / of beschadigde lege flessen worden de kosten van de retour en de beschadigde flessen aan de koper in rekening gebracht. Beschadigde gevaarlijke goederen mogen in geen geval worden geretourneerd. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om de koper te blokkeren voor verdere navulopdrachten in geval van het herhaaldelijk schenden van de vereisten voor het retourneren van CO2 flessen. Neem contact op met de klantenservice van de webshop als u CO2 flessen wilt retourneren zonder een navulset te bestellen. We kunnen geen retourzendingen accepteren en kunnen geen gemaakte verzendkosten vergoeden.

§ 5 Opslag van de bestelling en AV

We slaan uw bestelling en de door u ingevoerde ordergegevens op. We sturen u per e-mail een orderbevestiging met alle bestelgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om zowel de bestelling als onze AV af te drukken of op te slaan voordat u de bestelling naar ons verzendt.

§ 6  Prijzen en verzendkosten

6.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief de verzendkosten. Wij leveren door UPS of een andere leverancier van onze keuze.

6.2 In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

6.3 Indien de koper herhaaldelijk niet wordt bereikt op het moment van levering of de zending niet accepteert, worden de verzendkosten aan de koper in rekening gebracht.

§ 7 Leveringsvoorwaarden

7.1 Wij leveren uitsluitend binnen Nederland vanwege logistieke redenen. Indien u producten wenst te bestellen voor een ander land, nt u contact opnemen met onze klantenservice.

7.2 Tenzij anders vermeld in de offerte worden de goederen uiterlijk 3 dagen nadat de bevestiging van de bestelling is afgeleverd overgedragen aan de vervoerder.

§ 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling per creditcard of per iDeal

Betaling kan per creditcard worden gedaan (wij accepteren Master Card en Visa) of met iDeal. Als u met een creditcard betaalt, wordt uw factuur eerst in rekening gebracht nadat de bevestiging van de bestelling naar u is verzonden.

8.2  Eigendomsvoorbehoud

(1) In het geval van consumenten blijft het artikel ons eigendom tot het volledige bedrag van de factuur is betaald. Als u een ondernemer bent die uw commerciële of zelfstandige beroep uitoefent of een rechtspersoon, behouden wij het eigendom van de producten voor tot alle openstaande vorderingen uit de overeenkomst met de koper zijn voldaan.

(2) U hebt geen recht op verrekening tenzij uw tegenvorderingen zijn vastgesteld door een rechtbank of zijn erkend door ons of onbetwist zijn door ons.

§ 9 Garantie

9.1 Indien het product een materieel gebrek vertoont, zijn de wettelijke voorschriften principieel van toepassing. In andere woorden; dit betekent dat u nakoming achteraf kunt eisen door middel van reparatie, vervanging of ontbinding. Indien verdere wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de aankoopprijs te verlagen of om het contract te ontbinden. De voorschriften vermeld in § 10 van de AV zijn van toepassing - in aanvulling op of in afwijking van de wettelijke vereisten - op aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek in het product.

9.2. Garantieaanspraken vervallen door verjaring in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

9.3 Het volgende valt niet onder materiële gebreken: slijtage veroorzaakt door gebruik of andere natuurlijke processen; de kwaliteit van de goederen of schade als gevolg van onjuiste behandeling, opslag of installatie na de overdracht van risico; niet-naleving van montage- of onderhoudsinstructies; overmatige belasting of gebruik; een gebrek aan onderhoud en verzorging; de kwaliteit van de goederen of schade veroorzaakt door een daad van God of invloeden van buitenaf die niet zijn voorzien; of veroorzaakt door het gebruik van de producten buiten de normale toepassing.

§ 10 Aansprakelijkheid voor schade en vergoeding van uitgaven

10.1 Claims tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken op schadevergoeding als gevolg van dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, schending van fundamentele contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid voor andere verliezen, die zijn veroorzaakt door een kwaadwillige of grove nalatige plichtsverzaking. Fundamentele contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het doel van het contract uit te voeren.

10.2 In het geval van een schending van een fundamentele contractuele verplichting, zijn wij alleen aansprakelijk voor de schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het gaat om schadeclaims die u hebt opgelopen door een dodelijk ongeval, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

10.3 De beperkingen van aansprakelijkheid voortvloeiend uit Para. 1 en 2 zijn niet van toepassing als we het defect opzettelijk hebben verborgen. De bepalingen van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

10.4 Als de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is op claims van producentenaansprakelijkheid overeenkomstig is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald. Als dit niet of slechts gedeeltelijk gebeurt, zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van de dekkingssom. Dit punt is niet van toepassing op verwijtbaarheid in het geval van dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

§ 11 Klantenservice/bemiddeling bij geschillen

11.1 In geval van vragen, bezwaren of klachten kunt u onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17.00 uur op het telefoonnummer +31 (0) 88 / 00 30 700 en per email op shop-nl@grohe.com.

11.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

§ 12 Rechtskeuze, plaats van jurisdictie

12.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze koopovereenkomst met uitsluiting op het VN- handelsrecht.

12.2 De plaats van uitvoering en jurisdictie voor leveringen en betalingen en voor alle geschillen die tussen ons en de klant ontstaan uit de tussen ons en de klant gesloten overeenkomsten is Düsseldorf.

§ 13 Voorwaarden voor het inwisselen van vouchercodes

GROHE biedt vouchercodes met een bepaalde geldigheidsperiode als onderdeel van haar marketing- en promotie-inspanningen. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van dergelijke kortingscampagnes.

13.1 Geldigheid en bruikbaarheid. Kortingscodes zijn enkel geldig gedurende een specifieke periode en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt en ingewisseld tijdens een bestelproces op shop.grohe.nl voor de artikelen die daar worden aangeboden. Hierna is de vouchercode niet langer geldig. Verlenging is niet mogelijk. Er mag slechts één vouchercode worden gebruikt per bestelling en per klant. Het is niet mogelijk om verschillende vouchercodes te combineren.
Door de vouchercode in het relevante veld in het winkelwagentje in te voeren, kunt u de korting inwisselen voordat het bestelproces is afgerond. Betaling in contant geld, berekening van rente of een creditering met terugwerkende kracht op reeds geplaatste bestellingen is niet mogelijk. Vouchercodes kunnen niet worden overgedragen aan een ander klantaccount. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om eventueel resterend krediet terugbetaald te krijgen. Vouchercodes zijn niet van toepassing op verzendkosten.
Het is niet toegestaan om vouchercodes door te verkopen of over te dragen aan derden. Indien wij van mening zijn dat een vouchercode op welke manier dan ook wordt misbruikt (bijv. doorverkocht of gedeeld met anderen), kunnen wij uw vouchercode annuleren en/of uw account blokkeren of zelfs afsluiten, zonder u hiervan op de hoogte te brengen.
Wij behouden ons het recht voor om promoties en kortingen op ieder moment en zonder enige kennisgeving in te trekken.

13.2 Minimale bestelwaarde. Een eventueel vereiste minimale bestelwaarde, evenals het exacte bedrag daarvan, wordt altijd vastgelegd in de voorwaarden van de relevante vouchercode. Indien niet langer wordt voldaan aan de minimale bestelwaarde vanwege het retourneren van een artikel, behoudt GROHE zich het recht voor om het verschil tussen de bestelling met de vouchercode en die zonder de code in rekening te brengen.

13.3 Artikelen retourneren. Indien u gebruikmaakt van uw recht op retour, wordt de verminderde aankoopprijs terugbetaald. U heeft geen recht op terugbetaling of vervanging van de korting.

§ 14 Diversen

14.1 De taal van het contract is Nederlands.

14.2 Mochten een of meer bepalingen in deze AV onuitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de rest van het contract.

05.11.