text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene leveringsvoorwaarden voor aankopen in shop.grohe.nl

§ 1  Algemeen, toepassingsgebied van de Algemene Handelsvoorwaarden

1.1 Alle leveringen en diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende Algemene leveringsvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) in de versie geldig op de datum van bestelling bij uitsluiting van enige andere voorwaarden.

1.2 Verkoper is

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Duitsland

 

Telefoonnummer: +49 (0)2372 93 - 0

Fax +49 (0)2372 93-1322

E-mail: groheshop-de@grohe.com

 

(hierna aangeduid als de “Verkoper”).


1.3 Klanten die aankopen doen in onze online winkel vallen onder deze AV en kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn (hierna “klant” genoemd). De klant is een consument als het doel van de bestelde leveringen en diensten niet primair kan worden toegewezen aan
  commerciële doeleinden of een onafhankelijk beroep. Een ondernemer daarentegen is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroep of bedrijf bij het aangaan van de koopovereenkomst.

§ 2 Sluiting van het contract, uitvoering van het contract

2.1 Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend nader bekijken door op de productnaam of op de productafbeelding te klikken. U kunt het artikel in de winkelwagen plaatsen door op de knop “Voeg toe aan winkelwagen” te klikken. U kunt de inhoud van de winkelwagen zonder enige verplichting bekijken door op de knop [Winkelwagen] te klikken. U kunt de producten in uw winkelwagen weer verwijderen of wijzigen door op de afbeeldingen “Wijzigen” en “Verwijderen” te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u in de winkelwagen op de knop “Naar de kassa”.

2.2 Voer tijdens het verdere bestelproces uw factuur- en leveringsadres in onder “Uw adres”. In de volgende stap ontvangt u opnieuw een samenvatting van uw bestelgegevens en kunt u nogmaals alle details controleren. U kunt typefouten corrigeren door terug te navigeren via uw browser of door het bestelproces af te breken en opnieuw te beginnen.

2.3 Voer als laatste stap van uw bestelling uw betaalinformatie in onder “Type betaling en verzending” op een beveiligde pagina die is gecodeerd met SSL. U kunt onze facturen per creditcard betalen (wij accepteren Visa en Master Card), per betaalpas of via aankoop op rekening.

2.4 Zowel de betaalinformatie als uw bestelling worden verzonden door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken. Door uw bestelling te doen, doet u ons een bindend aanbod om een koopovereenkomst met u te sluiten. We accepteren uw aanbod door een orderbevestiging per e-mail naar u te verzenden waarmee het koopcontract tot stand komt.

§ 3 Opslag van de bestelling en AV

We slaan uw bestelling en de door u ingevoerde ordergegevens op. We sturen u per e-mail een orderbevestiging met alle bestelgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om zowel de bestelling als onze AV af te drukken of op te slaan voordat u de bestelling naar ons verzendt.

§ 4  Prijzen en verzendkosten

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief de verzendkosten. Wij leveren door UPS of een andere leverancier van onze keuze.

4.2 In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

§ 5 Leveringsvoorwaarden

5.1 Wij leveren uitsluitend binnen Nederland vanwege logistieke redenen. Indien u producten wenst te bestellen voor een ander land, nt u contact opnemen met onze klantenservice.

5.2 Tenzij anders vermeld in de offerte worden de goederen uiterlijk 3 dagen nadat de bevestiging van de bestelling is afgeleverd overgedragen aan de vervoerder.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling per creditcard of per iDeal

Betaling kan per creditcard worden gedaan (wij accepteren Master Card en Visa) of met iDeal. Als u met een creditcard betaalt, wordt uw factuur eerst in rekening gebracht nadat de bevestiging van de bestelling naar u is verzonden.

6.2  Eigendomsvoorbehoud

(1) In het geval van consumenten blijft het artikel ons eigendom tot het volledige bedrag van de factuur is betaald. Als u een ondernemer bent die uw commerciële of zelfstandige beroep uitoefent of een rechtspersoon, behouden wij het eigendom van de producten voor tot alle openstaande vorderingen uit de overeenkomst met de koper zijn voldaan.

(2) U hebt geen recht op verrekening tenzij uw tegenvorderingen zijn vastgesteld door een rechtbank of zijn erkend door ons of onbetwist zijn door ons.

§ 7 Garantie

7.1 Indien het product een materieel gebrek vertoont, zijn de wettelijke voorschriften principieel van toepassing. In andere woorden; dit betekent dat u nakoming achteraf kunt eisen door middel van reparatie, vervanging of ontbinding. Indien verdere wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de aankoopprijs te verlagen of om het contract te ontbinden. De voorschriften vermeld in § 10 van de AV zijn van toepassing - in aanvulling op of in afwijking van de wettelijke vereisten - op aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek in het product.

7.2. Garantieaanspraken vervallen door verjaring in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

7.3 Het volgende valt niet onder materiële gebreken: slijtage veroorzaakt door gebruik of andere natuurlijke processen; de kwaliteit van de goederen of schade als gevolg van onjuiste behandeling, opslag of installatie na de overdracht van risico; niet-naleving van montage- of onderhoudsinstructies; overmatige belasting of gebruik; een gebrek aan onderhoud en verzorging; de kwaliteit van de goederen of schade veroorzaakt door een daad van God of invloeden van buitenaf die niet zijn voorzien; of veroorzaakt door het gebruik van de producten buiten de normale toepassing.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schade en vergoeding van uitgaven

8.1 Claims tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken op schadevergoeding als gevolg van dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, schending van fundamentele contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid voor andere verliezen, die zijn veroorzaakt door een kwaadwillige of grove nalatige plichtsverzaking. Fundamentele contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het doel van het contract uit te voeren.

8.2 In het geval van een schending van een fundamentele contractuele verplichting, zijn wij alleen aansprakelijk voor de schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het gaat om schadeclaims die u hebt opgelopen door een dodelijk ongeval, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

8.3 De beperkingen van aansprakelijkheid voortvloeiend uit Para. 1 en 2 zijn niet van toepassing als we het defect opzettelijk hebben verborgen. De bepalingen van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

8.4 Als de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is op claims van producentenaansprakelijkheid overeenkomstig is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald. Als dit niet of slechts gedeeltelijk gebeurt, zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van de dekkingssom. Dit punt is niet van toepassing op verwijtbaarheid in het geval van dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

§ 9 Klantenservice/bemiddeling bij geschillen

9.1 In geval van vragen, bezwaren of klachten kunt u onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17.00 uur op het telefoonnummer +31 (0) 88 / 00 30 700 en per email op shop-nl@grohe.com.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

§ 10 Rechtskeuze, plaats van jurisdictie

10.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze koopovereenkomst met uitsluiting op het VN- handelsrecht.

10.2 De plaats van uitvoering en jurisdictie voor leveringen en betalingen en voor alle geschillen die tussen ons en de klant ontstaan uit de tussen ons en de klant gesloten overeenkomsten is Düsseldorf.

§ 11 Diversen

11.1 De taal van het contract is Nederlands.

11.2 Mochten een of meer bepalingen in deze AV onuitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de rest van het contract.